فلنج استیل

یکی از پر کاربردترین اتصال دهنده های موجود از جنس استنلس استیل ، فلنج استیل میباشد . انوع فلنج کربن استیل و فلنج استنلس استیل را در کاتالوگ شرکت های تولید کننده می بینیم که در آلیاژهای مختلف این فلنچ ها ارئه شده اند.

قطعات مورد استفاده در اتصالات لوله ها با فلنج به طور معمول به 3 شکل زیر کاربرد دارد :

1-Flange

2.گسکت ها

3- پیچ ها

اغلب فلنج ها قابلیت ماشین کاری دارند.که در نقاط مشخصی از آن برای اتصالات پیچ و مهره به یکدیگر و تکیه گاه های آن که برای افزایش استحکام فلنج در نظر گرفته میشود را با ماشین کاری آماده میکنند.


استنلس استیل

کاربرد فلنج ها

در گذشته پرکاربردترین فلنج های استیل 2 گروه بودن اما امروزه بدلیل افزایش کاربرد آنها این دسته ها به 4 دسته رسیده است که در ذیل به آن اشاره کرده ایم :

  • اتصال دهنده برخی دستگاه ها به یکدیگر
  • اتصال لوله ها به یکدیگر
  • تنظیم جریان اندازه گیری فشار
  • کاربرد فراوان در خطوط انتقال

tgk[ hsjdg