انتخاب مواد اتصال دهنده

فولادهای استینلس استیل آستنیتی توسط سرویس ملی خوردگی انگلستان (UK National Corrosion Service) در جدول رتبه بندی مقاومت فلزات معمولی در برابر خوردگی توسط اسید استیک ساطع شده از چوب، در گروه 4 (دسته مقاومت عالی) دسته بندی شده است.

بر اساس داده های این مؤسسه، در جاهایی که از روشهای نگهدارنده CCA استفاده شده است ، قبل از قرار دادن بست ها و پیچ ها ، چوب باید حداقل هفت روز پیرسخت شوداستاندارد شورای ملی انگلیس (NHBC) نیز برای دیوارها با فریم چوب ، فولاد استینلس استیل آستنیتی را به عنوان ماده مناسب برای کاربردهای زیر پیشنهاد داده است:

  1. نبشی و میخ برای ایجاد غشای ورود هوا
  2. میخ ها برای ثابت کردن چوب تحت عملیات قرارگرفته با  CCA

 

همچنین فولاد استینلس استیل آستنیتی برای استفاده به عنوان سازه های خارجی چوبی مانند چوب سرو یا سازه های دائمی (رنگ آمیزی یا روغنی) نیز توصیه شده است.

 

ورق استیل 

 

چوب در سازه های غوطه ور (immersed structures)

اتصال دهنده های استنلس استیل آستنیتی برای استفاده در سازه های چوبی غوطه ور در آب نیز مناسب هستندانتخاب گرید ورق استیل برای این کاربرد به شرایط آب از قبیل میزان کلرید داخل آن، نرخ جریان آب، درجه حرارت، درصد اکسیژن و  شرایط درز کردن از طریق  پیچ ها و بست های موجود در هندسه سیستم بستگی دارد:

به طور مثال فولاد استینلس استیل گرید 304  ممکن است برای آب شیرین مناسب باشد ، اما در آب هایی با درصد کلرید بالاتر، گرید 316 ترجیح داده می شود هم چنین شرایط موجود در ورودی رودخانه ها با تلاطم زیاد که درصد کلرید بالا دارند، طوری است که میزان کم جریان و میزان اکسیژن پایین غالب است ، در این شرایط ممکن است به فولادهای استینلس استیل با درصد مولیبدن بالاتر( مانند استینلس استیلی با 6٪ مولیبدن)  نیاز باشدقابل توجه است که در صورت استفاده از فولاد استینلس استیلی که در ترکیب خود فلزات متفاوت زیادی دارند، باید مراقب پدیده خوردگی دو فلزی (گالوانیک) بود.

 

ورق استیل

 

چوب و الوار در داخل ساختمان های استخردار

در محیط های استخردار به دلیل در تلاطم بودن آب و درصد بالای کلر موجود در آب و بخار آن، قدرت نفوذ کلر بالاست و نتیجتا احتمال خوردگی تنشی به شدت بالاست، به خصوص برای سازه های نصب شده روی سقف که تنش دائمی را تحمل می کنند این اتفاق محتمل تر است. در این موارد معمولا فولاد های استینلس استیل با گریدهای 1.4547 ، 1.4529 و 1.4565 پیشنهاد میشود.